Buurtmoestuin “De Middenmoes”

Hoe ziet het project ‘de MIDDENMOES’ eruit?

De buurtmoestuin ligt aan de Middenweg in Heerhugowaard, tussen de Rivieren-en de Edelstenenwijk in. Voorheen stond hier basisschool ‘de Kameleon’, na de sloop van de school, ontstond er een groot perceel, waar de gemeente Heerhugowaard voorlopig nog geen plannen mee had. Zodoende kwam het idee van de buurtmoestuin. Het project kwam in aanmerking voor ‘Zo kan het ook’, een financiele ondersteuning vanuit de gemeente Heerhugowaard, zodat we in het voorjaar van 2010 een cheque mochten ontvangen waarmee we de buurtmoestuin konden starten! De grond werd diep omgespit, meten en meten…… er werd een waterbron geslagen.Met vele buurtbewoners hebben we de moestuin aangelegd, zand kruien, paadjes straten, palen slaan voor het hekwerk…..een enorme klus, maar het resultaat mag er zijn!

Ook zijn we bij de start gesponsord door de wijkpanels Rivierenwijk en Edelstenenwijk (bronpomp), etro vastgoedzorg (de palen van het hekwerk), Gamma (korting op verschillende materialen), Sluisgarden (de eerste zakjes zaad) en Intratuin (fruitbomen-en struiken voor de gezamenlijke tuin). Geweldig natuurlijk.

Er zijn 65 tuintjes van ongeveer 25m2 en er is een gezamenlijk stuk tuin, iedere deelnemer (1 per adres) betaald 10 euro contributie per jaar, de subsidie was eenmalig en zo kunnen we de moestuin behouden.

Met de gemeente Heerhugowaard is afgesproken dat dit een tijdelijk project is, mochten er plannen komen voor het perceel, dan zal ‘de Middenmoes’ verdwijnen. Vooralsnog zijn die plannen er niet en hopen wij dat we nog lange tijd kunnen genieten van de buurtmoestuin!

Wat houdt een buurtmoestuin in?

Buurtmoestuinen zijn projecten die al in meerdere gemeentes van ons land worden toegepast,

onder andere in Den Helder, Rotterdam en vele in Amsterdam, op gemeentegrond(o.a. op verwaarloosd plantsoen, groenstroken). Buurtmoestuinen zijn bedoeld om het contact tussen buurtbewoners te verstevigen/te leggen.

Bewoners uit de buurt kunnen een eigen tuintje bewerken. Het is bedoeld voor iedereen die het fijn vindt, dicht bij huis, zelf zijn eigen ‘duurzame’ groenten, kruiden en fruit te kweken. Ook is het een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en eventueel groenten met elkaar ruilen.

Ook hebben scholen en buitenschoolse opvang hier de kans een tuin te bewerken. Voor kinderen is het behalve leuk, ook zeer educatief.