Wie in het voorjaar de moestuin wil bemesten met zelfgemaakte compost, kan een eigen composthoop opzetten.001_boerderij-image-LANDART000313I01

Het hoofdbestanddeel van compostis het plantaardige afval dat u in de zomer en herfst heeft verzameld in de tuin en het huishouden. Vrijwel alles is bruikbaar: onkruiden, groenteafval, oogstresten en fruitschillen bijvoorbeeld. Verwerk echter geen gekookte etensresten in de hoop. Deze trekken hinderlijke dieren als vliegen en muizen aan.

Ook door schimmels aangetaste groenteresten en onkruiden die al zaden hebben gevormd, kunnen beter niet worden gecomposteerd. De reden ligt voor de hand: als het composteringsproces niet optimaal verloopt, blijven zaden en schimmels in de hoop in leven en verspreidt u ze volgend voorjaar met de compost over de tuin.

Houd er ook rekening mee dat coniferenknipsel en veel soorten boombladeren heel langzaam verteren. Verwerk deze materialen daarom niet in de composthoop.

Voordat de composthoop wordt opgezet, moeten grove materialen als lange stengels en dikke stronken in stukken van maximaal twintig centimeter worden geknipt. Verder is het voor een goede compostering van belang dat organisch afval van jonge, onvolgroeide planten wordt vermengd met wat stro. Bevat het verzamelde materiaal veel verdroogde plantenresten? Meng er dan wat verse stalmest door.

Schaduwrijk plekje

De beste plaats voor de composthoop is een plekje in de schaduw van bomen, struiken of hagen. Eventueel kan de hoop ook worden opgezet in de schaduw van een schutting of schuur. Vermijd in ieder geval een winderige plaats in de volle zon. Daar droogt de hoop uit, en dat heeft tot gevolg dat het organische afval heel traag of zelfs helemaal niet verteerd. Voor een optimaal composteringsproces is het verder van belang dat de hoop wordt opgezet op onverharde grond en dus niet op een bestrating.

Hoop opzetten

Bij het opzetten van een composthoop kunt u als volgt te werk gaan:

  • Spreid een 20 centimeter dikke, 100 tot 150 centimeter brede en 150 tot 300 centimeter lange laag organisch afval luchtig uit over de grond.
  • Bepoeder het organische afval met een papierdik laagje landbouwkalk.
  • Bedek de kalk met een vingerdik laagje grond uit de bovenste tien centimeter van de tuin of met een even dik laagje rijpe compost of stalmest.
  • Hierop komt weer een 20 centimeter dikke laag afval die iets smaller en korter is dan de eerste laag. Zo ontstaat er een hoop, waarvan de vier zijkanten naar boven toe schuin toelopen.
  • Dan volgen er achtereenvolgens weer laagjes kalk, grond en organisch afval. Zo stapelt u verder tot de hoop 100 tot 150 centimeter hoog is.
  • Dek de hoop tenslotte aan alle kanten af met een vingerdik laagje grond, hooi of stro.

Opnieuw opbouwen

Als de composthoop na verloop van enkele weken flink is geslonken, moet hij worden omgezet. Dat betekent dat hij wordt afgegraven en op een naastgelegen stukje grond opnieuw wordt opgebouwd. Daarbij moet het al grotendeels verteerde materiaal uit het hart van de bestaande hoop aan de buitenkant van de nieuwe hoop komen te liggen.

Het hart van de nieuwe hoop wordt gevormd door het nauwelijks verteerde materiaal dat in de oude hoop aan de buitenkanten lag. Een composthoop die één, eventueel twee keer wordt omgezet, bevat in het voorjaar geen onverteerde plantenresten meer.

Te nat of te droog?

Mocht u tijdens het omzetten constateren dat het organische materiaal is veranderd in een kleffe en stinkende massa, dan is dat een teken dat de hoop te veel vocht bevat. In dat geval is het zinvol om het organische materiaal te vermengen met flink wat stro, voordat het in de nieuwe hoop wordt verwerkt.

Het komt ook wel eens voor dat het organische materiaal nog nauwelijks is verteerd. De meest voorkomende oorzaak is vochtgebrek. U kunt het vochtgehalte van de composthoop verhogen, door een greppeltje in de top te graven en dit enkele keren te vullen met water of gier. In de meeste gevallen verloopt het composteringsproces echter naar wens. Goede compost ruikt naar bosgrond en heeft de structuur van rulle aarde.

Bron: Landleven.nl

[share title=”Deel deze pagina” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true” reddit=”true” email=”true”]